Výchovný poradce

Funkci výchovné poradkyně vykonává RNDr. Marta Najbertová

Konzultační hodiny (půdní vestavba hlavní budovy školy, kabinet výchovného poradce, dveře č. 412, popř. kabinet biologie v přízemí hlavní budovy, dveře č. 112)

  • Středa:       od     13:30  hod.  do   14:15   hod.
  • Pátek:        od       9:40  hod.  do   10.15   hod.

Po vzájemné dohodě je možný i jiný termín. Konzultaci je nutné předem domluvit osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Kontakt:

  • Telefon: 461 722 102, 604 799 579
  • E-mail: najbertovaatgympolicka [dot] cz