Vítejte na stránkách naší školní prevence společensky nežádoucích jevů

Tyto stránky jsou věnovány minimální školní prevenci sociálně nežádoucích jevů na poličském gymnáziu. Jsou určeny žákům, rodičům i pedagogickým pracovníkům školy. Naleznete zde nejen přehled akcí v rámci minimální školní prevence, ale i charakteristiku jednotlivých sociálně patologických jevů a strategii školy pro jejich prevenci.

Školní metodička prevence

RNDr. Marta Najbertová

Středoškolská učitelka oboru chemie – biologie (Přírodovědecká fakulta UK v Praze).
Absolventka kurzu pro školní metodiky protidrogové prevence sociálně patologických jevů ve Středisku zdravého životního stylu při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Absolventka Specializačního studia školní poradenské služby na Pedagogické fakultě UK v Praze. Ve funkci školní metodičky působí na Gymnáziu v Poličce od r. 1997.
 
Konzultační hodiny: kdykoliv dle potřeby
Sídlo: kabinet biologie č. 112, přízemí budovy gymnázia
Telefon: 461 722 102
E – mail: najbertovaatgympolicka [dot] cz
 

Lektorka a supervizorka vrstevnických programů

 

Mgr. Vlasta Tvrdíková

Psycholožka poličského odloučeného pracoviště PPP Ústí nad Orlicí
Telefon: 775 575 484
E – mail: VlastaTvrdikova@centrum. cz