Vítejte na stránkách naší školní prevence společensky nežádoucích jevů

Tyto stránky jsou věnovány minimální školní prevenci sociálně nežádoucích jevů na poličském gymnáziu. Jsou určeny žákům, rodičům i pedagogickým pracovníkům školy. Naleznete zde nejen přehled akcí v rámci minimální školní prevence, ale i charakteristiku jednotlivých sociálně patologických jevů a strategii školy pro jejich prevenci.

Školní metodička prevence

Mgr. Erika Jiroušová

Konzultační hodiny: kdykoliv dle potřeby
Sídlo: kabinet biologie č. 112, přízemí budovy gymnázia
E – mail: jirousovaatgympolicka [dot] cz
 

Lektorka a supervizorka vrstevnických programů

Mgr. Vlasta Tvrdíková

Psycholožka poličského odloučeného pracoviště PPP Ústí nad Orlicí
Telefon: 775 575 484
E – mail: VlastaTvrdikovaatcentrum [dot] cz