Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

 

Termín pro podání přihlášek k dennímu studiu na střední škole: do 1. 3. 2017

 

Přihláška k dennímu studiu na SŠ (zde ke stažení) (nemusí být potvrzena lékařem)

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníků zde

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) pro školní rok 2017/2018 zde

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) pro školní rok 2017/2018 zde

 

Na Gymnáziu Polička budou pro školní rok 2017/2018 do prvních ročníků čtyřletého i osmiletého oboru vzdělání uchazeči přijímáni na základě vyhlášených kritérií přijímacího řízení (pro první kolo přijímacího řízení budou zveřejněna do 31. 1. 2017). Jedním z kritérií v rámci prvního kola je hodnocení písemných testů z českého jazyka a matematiky v rámci organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou vyhlášeného MŠMT pro školní rok 2017/2018. Jejich dodavatelem a hodnotitelem je společnost CERMAT.  

 
 
Základní informace k přijímacímu řízení do 1. ročníků na Gymnáziu Polička pro školní rok 2017/2018 naleznete zde.
 
 
.