Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

 

Termín pro podání přihlášek k dennímu studiu na střední škole: do 1. 3. 2017

 

Přihláška k dennímu studiu na SŠ (zde ke stažení) (nemusí být potvrzena lékařem)

Vysvětlivky k tiskopisu přihlášky (zde ke stažení)

Vzor vyplněné přihlášky (zde ke stažení)

 

Na Gymnáziu Polička budou pro školní rok 2017/2018 do prvních ročníků čtyřletého i osmiletého oboru vzdělání uchazeči přijímáni na základě vyhlášených kritérií přijímacího řízení (pro první kolo přijímacího řízení budou zveřejněna do 31. 1. 2017). Jedním z kritérií v rámci prvního kola je hodnocení písemných testů z českého jazyka a matematiky v rámci organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou vyhlášeného MŠMT pro školní rok 2017/2018. Jejich dodavatelem a hodnotitelem je společnost CERMAT.  

 
 
Základní informace k přijímacímu řízení do 1. ročníků na Gymnáziu Polička pro školní rok 2017/2018 naleznete zde.
 
 
.