Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

 

Termín pro podání přihlášek k dennímu studiu na střední škole (pro 1. kolo přijímacího řízení): do 1. března 2018

 

Přihláška k dennímu studiu na SŠ - zde ke stažení (pro naši školu nemusí být potvrzena lékařem)

 

 

Na Gymnáziu, Polička, nábřeží Svobdy 306 budou pro školní rok 2018/2019 do prvních ročníků čtyřletého i osmiletého oboru vzdělání uchazeči přijímáni na základě vyhlášených kritérií přijímacího řízení (pro první kolo přijímacího řízení budou zveřejněna do 31. 1. 2018). Jedním z kritérií v rámci prvního kola je hodnocení písemných testů z českého jazyka a matematiky v rámci organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou vyhlášeného MŠMT pro školní rok 2018/2019. Jejich dodavatelem a hodnotitelem je společnost CERMAT.  

 
 
Základní informace k přijímacímu řízení do 1. ročníků na Gymnáziu, Polička, nábřeží Svobody 306 pro školní rok 2018/2019 naleznete zde.
 
 
.