Tělesná výchova

Hlavními úkoly a cíli tělesné výchovy je další postupné zvyšování fyzické zdatnosti, rozvoj základních pohybových schopností, síly, rychlosti, obratnosti a vytrvalosti, rozšiřování a prohlubování pohybových dovedností v oblasti sportovní gymnastiky, lehké atletiky, sportovních a pohybových her, v úpolových sportech, plavání, bruslení a lyžování. Žáci získají nejen praktické ale i teoretické základy sportovního tréninku a budou motivováni k pravidelné sportovní činnosti, nadanější pak k výkonnostnímu sportu a k reprezentaci školy ve sportovních soutěžích. Žáci budou vedeni ke správnému užívání tělovýchovného názvosloví, ke znalosti základů pravidel poznaných sportovních odvětví a k dodržování základů bezpečnosti a organizace sportovní činnosti.

Předmět se vyučuje ve všech ročnících v  dotaci 2 hodiny týdně. Součástí výuky je i LVK v sekundě, 1. ročníku, kvintě a kurz vodní turistiky ve 3. ročníku a septimě. Při výuce bude k žákům uplatňován diferencovaný přístup s ohledem na jejich fyzické předpoklady. Individuální přístup bude uplatňován především k talentovaným žákům a jejich přípravě na sportovní soutěže. Nejen nadaní žáci budou moci rozvíjet svoji zdatnost a pohybové dovednosti v rámci nepovinného předmětu sportovní hry.

Výuka tělesné výchovy je realizována ve sportovní hale školy, na školním sportovním hřišti, na stadionu TJ Spartak Polička, v plaveckém bazénu a na zimním stadionu TS Polička.

Těmto cílům odpovídají formy a metody práce. K nejefektivnějším patří praktická výuka podle osvědčených metodických postupů, upravené a modifikované formy sportovního tréninku, kvalitní ukázka i výklad s využitím didaktických pomůcek. Podmínkou pro úspěšné naplnění cílů tělesné výchovy je vybavení kabinetu TV dostatečným množstvím kvalitních pomůcek a jejich průběžná obnova.

Tělesná výchova integruje některé výstupy vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Do vzdělávacího obsahu tělesné výchovy jsou začleněna tato průřezová témata – Osobnostní a sociální výchova a Environmentální výchova.

Novinky

Historický úspěch futsalistek

Ve čtvrtek 8. prosince odcestovalo osm děvčat naší školy na turnaj ve velmi netradiční ženské sportovní hře – futsalu. Sportovní hala ZŠ Svatopluka Čecha v Chocni hostila první kolo Středoškolské futsalové ligy dívek. Naše futsalistky se této soutěže účastnily již před dvěma roky a tehdy o jejich neúspěchu rozhodla šťastná branka soupeřek v posledních sekundách futsalového střetnutí. Podobná situace však letos pomohla nám.

Krajské kolo ve Středoškolském atletickém poháru - Corny

Za krásného slunečného počasí se v úterý 27. 9. 2016 konalo krajské kolo ve Středoškolském atletickém poháru. Po jednoznačných vítězstvích v okresním kole byli chlapci a dívky připraveni se poprat o medaile. Naději však snížily absence našich závodnic a závodníků, ať už z důvodu nemoci či účasti na školní exkurzi. O to cennější jsou výsledky, kterých naše družstva dosáhla. Chlapci dokonce zaznamenali největší bodový zisk našeho týmu v historii konání atletických přeborů a jen málo jim chybělo k bronzové medaili. Dívky za svoje výkony rovněž zaslouží pochvalu. Některé nakonec startovaly v zájmu družstva i v disciplínách, které nikdy neabsolvovaly. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších atletických soutěžích.

Výsledky

Atleti i letos obhájili první místa v okresním kole Corny poháru

Dne 22. 9. jsme se zúčastnili tradičně okresního kola altetické soutěže Corny pohár v Litomyšli v dívčí i chlapecké kategorii. Základ obou týmů, který tvořili poličští alteti, jsme doplnili šikovnými studenty v rámci školní Tv. Díky této kombinaci nám opět i letos patřila obě první místa. Všem zúčastněným patří velký dík za předvedené výkony. Ty by bylo dobré zopakovat, nebo raději ještě vylepšit v blížícím se krajském kole 27. 9. v Ústí nad Orlicí. Tak našim sportovcům držte palce.

Družstvo dívek: Šafářová K., Šafářová N., Šafářová Z., Dvořáková M., Dvořáková K., Kynclová H., Petrásová Ž., Kopecká L., Karlíková H. 

Družstvo chlapců: Machek J., Tomšů J., Slaný F.,Vojta F., Sláma L., Poul O., Drašar V., Hrstka M., Šimek M., Pospíšil J.                                                                         výsledky

Syndikovat obsah