Tělesná výchova

Hlavními úkoly a cíli tělesné výchovy je další postupné zvyšování fyzické zdatnosti, rozvoj základních pohybových schopností, síly, rychlosti, obratnosti a vytrvalosti, rozšiřování a prohlubování pohybových dovedností v oblasti sportovní gymnastiky, lehké atletiky, sportovních a pohybových her, v úpolových sportech, plavání, bruslení a lyžování. Žáci získají nejen praktické ale i teoretické základy sportovního tréninku a budou motivováni k pravidelné sportovní činnosti, nadanější pak k výkonnostnímu sportu a k reprezentaci školy ve sportovních soutěžích. Žáci budou vedeni ke správnému užívání tělovýchovného názvosloví, ke znalosti základů pravidel poznaných sportovních odvětví a k dodržování základů bezpečnosti a organizace sportovní činnosti.

Předmět se vyučuje ve všech ročnících v  dotaci 2 hodiny týdně. Součástí výuky je i LVK v sekundě, 1. ročníku, kvintě a kurz vodní turistiky ve 3. ročníku a septimě. Při výuce bude k žákům uplatňován diferencovaný přístup s ohledem na jejich fyzické předpoklady. Individuální přístup bude uplatňován především k talentovaným žákům a jejich přípravě na sportovní soutěže. Nejen nadaní žáci budou moci rozvíjet svoji zdatnost a pohybové dovednosti v rámci nepovinného předmětu sportovní hry.

Výuka tělesné výchovy je realizována ve sportovní hale školy, na školním sportovním hřišti, na stadionu TJ Spartak Polička, v plaveckém bazénu a na zimním stadionu TS Polička.

Těmto cílům odpovídají formy a metody práce. K nejefektivnějším patří praktická výuka podle osvědčených metodických postupů, upravené a modifikované formy sportovního tréninku, kvalitní ukázka i výklad s využitím didaktických pomůcek. Podmínkou pro úspěšné naplnění cílů tělesné výchovy je vybavení kabinetu TV dostatečným množstvím kvalitních pomůcek a jejich průběžná obnova.

Tělesná výchova integruje některé výstupy vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Do vzdělávacího obsahu tělesné výchovy jsou začleněna tato průřezová témata – Osobnostní a sociální výchova a Environmentální výchova.

Novinky

Republikové finále ve šplhu

Již potřetí se studenti z naší školy zúčastnili středoškolské soutěže ve šplhu družstev.  Pro objasnění této soutěže: děvčata šplhají na tyči s přírazem ze stoje a chlapci na laně bez přírazu a začínají ze sedu. Nejdříve si svými skvělými výkony v okresním kole zajistila obě družstva postup do krajského kola, které se již tradičně konalo v Ústí nad Orlicí. Zde si vedla tentokrát o něco lépe děvčata, která skončila na druhém místě, a chlapci těsně na třetím místě.  Do republikového finále Poháru AŠSK postupují sice jen vítězná družstva, ale jelikož se družstvo Chocně nemohlo zúčastnit, dostala příležitost naše děvčata.

Úspěšní šachisté

Šachových přeborů se poličské gymnázium účastní pravidelně a nejinak tomu bylo i v letošním roce. Krajské kolo hostily Svitavy a naše škola vyslala do boje 2 družstva. V kategorii základních škol a víceletých gymnázií nás reprezentovala čtveřice Ondřej Švanda (3.P), Adam Švanda (1.P), Michal Simon (4.P) a Stanislav Grubhoffer (2.P). Tým středoškoláků tvořili Jan Tulis (1.A), Patrik Feltl (7.P), Lukáš Kysilka (5.P) a Jakub Lorenc (5.P).

Historický úspěch futsalistek

Ve čtvrtek 8. prosince odcestovalo osm děvčat naší školy na turnaj ve velmi netradiční ženské sportovní hře – futsalu. Sportovní hala ZŠ Svatopluka Čecha v Chocni hostila první kolo Středoškolské futsalové ligy dívek. Naše futsalistky se této soutěže účastnily již před dvěma roky a tehdy o jejich neúspěchu rozhodla šťastná branka soupeřek v posledních sekundách futsalového střetnutí. Podobná situace však letos pomohla nám.

Syndikovat obsah