Sportovní hry

Hlavními cíli vyučovacího předmětu Sportovní hry jsou všeobecný tělesný a pohybový rozvoj, osvojování praktických dovedností i teoretických znalostí a utváření kladného vztahu k pohybovým aktivitám. V rámci Sportovních her probíhá příprava studentů na talentové přijímací zkoušky na vysokou školu s tělovýchovným zaměřením.

Výuka je převážně zaměřena na basketbal, kopanou, futsal a florbal. Dále je doplněna o sportovní gymnastiku a pohybové hry.

Předmět Sportovní hry je nepovinný s dvouhodinovou týdenní dotací a je realizován v tělocvičně našeho gymnázia.

Syndikovat obsah