Hudební výchova

Charakteristika
Hudební výchova se vyučuje povinně jednu vyučovací hodinu týdně od 1. do 4. ročníku osmiletého studia gymnázia. V 5. - 6. ročníku osmiletého a v 1. - 2. ročníku čtyřletého studia studenti volí mezi estetickou výchovou hudební nebo výtvarnou. Je dotována dvěma hodinami týdně. Obsahem předmětu je činnost:
- vokální
- instrumentální
- rytmicko-pohybová
- hudebně teoretická.
Cílem je navázat na předešlou výuku Hv a prohloubit vědomosti, interpretační schopnosti, vytvářet vlastní sebereflexi v hudební tvorbě, získat orientaci v dějinách hudby i v současné umělecké tvorbě u nás i v jiných etnikách či národech.
Výuka probíhá v prostorách auly, která je vybavena veškerou přehrávací technikou (CD, MP3, DVD, VHS, počítačem, dataprojektorem, vizualizérem, mixážním pultem…). V aule je na pódiu koncertní křídlo. Druhý klavír je studentům k dispozici v klubovně. Kabinet hudební výchovy vlastní řadu hudebních nástrojů (klávesy, kytary, elektrická basa, rytmické nástroje, zobcové flétny…) Mezi další pomůcky patří CD, DVD a literatura. Žákům slouží učebnice Hv pro gymnázia.
Talentovaní studenti mohou navštěvovat seminář hudební výchovy, který je zaměřen na tyto činnosti:
- sborový zpěv
- harmonizace písní - instrumentální hra
- příprava ke studiu na vysoké škole a k maturitní zkoušce.
 
 

Vyučující

Novinky

VÝSLEDKY PĚVECKÉ SOUTĚŽE POLIČSKÝ SKŘIVÁNEK

VÝSLEDKOVÁ LISTINA OBLASTNÍHO KOLA PĚVECKÉ SOUTĚŽE POLIČSKÝ SKŘIVÁNEK KONANÉ DNE 29. 3. 2017
0. KATEGORIE
1. místo - Adéla NGUEN (ZŠ Masarykova), Jan SCHAFFER (ZŠ Na Lukách)
2. místo - Soňa a Ivan TIŠLOVI (ZŠ Korouhev), Markéta MLÁDKOVÁ (ZŠ Bystré), Viktorie ZAHRADNÍKOVÁ (ZŠ Borová)

Syndikovat obsah