Fyzika

Předmět Fyzika je vyučován v prvních čtyřech ročnících osmiletého gymnázia v časové dotaci 1 + 2 + 2 + 2 hodiny týdně, ve čtyřletém oboru a paralelních vyšších ročnících osmiletého gymnázia v dotaci 3 + 2 +3 + 0 hodin týdně. V třetím a čtvrtém ročníku čtyřletého studia, resp. v septimě a oktávě si mohou žáci zvolit Fyziku jako profesní předmět s hodinovou dotací 2 a 3 hodiny týdně. Volitelný profesní předmět Fyzika je určen především pro zájemce o studium přírodovědných a technických oborů. V rámci profesního předmětu je prohlubováno základní učivo fyziky a nově jsou probírány některé rozšiřující kapitoly. V posledním ročníku si žáci mohou vybrat navíc opakovací seminář z fyziky s dvouhodinovou týdenní dotací.
            Hlavním cílem předmětu Fyzika je popsat a vysvětlit pozorované přírodní jevy, porozumět těmto jevům a odhalit zákonitosti, kterými se řídí. Žáci jsou vedeni k řešení problémů a praktických úloh, a to jak slovně, tak s využitím matematického aparátu. Velká pozornost je věnována samostatnému praktickému zkoumání a ověřování studovaných zákonitostí a také pochopení konkrétních praktických aplikací těchto zákonitostí. Součástí výuky jsou i laboratorní cvičení.
            Výuka fyziky probíhá většinou v laboratoři fyziky. Ta je k účelům výuky vybavena multimediální soupravou s dataprojektorem, elektrorozvodem a desíti počítačovými pracovišti s internetovým připojením. Část hodin je realizována v kmenových třídách.

Novinky

Elektrotechnika a elektronika kolem nás - prakticky a názorně - ITSW 07

Datum a čas události: 
27.04.2018 - 17:15 - 28.04.2018 - 07:00

Seminář: Samořiditelné auto znáte a co samořiditelný vlak? Jak je možné, že může být rádio tak malé? Co změnilo svět elektroniky?
Workshop: Integrované obvody, měření a diagnostika v elektrotechnice, hrátky s Arduinem, ...
Náš host: Ing. Matouš Pokorný

Matematické a fyzikální soutěže v letošním školním roce

Přinášíme výsledky našich studentů v matematických a fyzikálních soutěžích ve školním roce 2016/2017.

Petr Hrubý (4.A) bude reprezentovat ČR na MFO ve Švýcarsku!

Náš student Petr Hrubý dosáhl jedinečného úspěchu, když se dostal do týmu, který bude reprezentovat ČR na Mezinárodní fyzikální olympiádě, která proběhne v červenci v Curychu. Cesta do týmu byla velice trnitá. Vedla přes školní kolo Fyzikální olympiády kategorie A, ze kterého Petr postoupil do kola krajského, které se konalo v lednu v Pardubicích. Tam Petr obsadil druhé místo a společně s Martinem Kučerou postoupil mezi padesát nejlepších řešitelů FO vybraných na základě výsledků krajských kol, kteří spolu soupeřili v celostátním kole FO, které probíhalo na začátku února v Bílovci.

Syndikovat obsah