Novinky

Exkurze profesních biologů do Prahy

Ve čtvrtek 16. 3. 2017 se studenti profesní biologie zúčastnili exkurze do Prahy.  Zde navštívili dvě přednášky v rámci akce „Týden mozku", kterou každoročně pořádá Akademie věd České republiky. První přednáška, kterou vedl MUDr. Jiří Paleček Ph.D, byla zaměřena na vnímání bolesti a na alkaloid kapsaicin, který je obsažený v paprikách, je zodpovědný za jejich pálivou chuť a může významně ovlivňovat vnímání bolesti. Druhá přednáška vedená RNDr. Janem Svobodou Ph.D byla o orientaci v prostoru, mozkových mapách a jejich poruchách. Obě přednášky byly zejména díky profesionalitě obou přednášejících velice zajímavé. Součástí exkurze byla také návštěva „Memory parku“, kde si studenti na několika stanovištích otestovali svoji paměť a také orientaci v prostoru.

ŠKOLNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY kategorie C a D

V pondělí 6. února 2017 se konalo školní kolo biologické olympiády kategorie C a D. V kategorii C poměřili své vědomosti 4 studenti a v kategorii D 6 studentů. Téma letošního ročníku bylo „ Detektivem v přírodě“.

Školní kolo biologické olympiády kategorií A a B 2016/17

Celkem 16 studentů vyššího gymnázia se snažilo v pátek 17. 2. co nejlépe vyřešit úkoly tematického celku „ Budiž světlo“ letošní biologické olympiády.  Obsah byl jako vždy náročný obsahově i časově, soutěžící prokazovali své znalosti v poznávačce třiceti organismů a v testu všeobecných znalostí, dovednosti pak ve dvou praktických úkolech, zaměřených na syntézu a fotoreceptory.

Syndikovat obsah