Organizační plán pro školní rok 2016-2017

Školní rok 2016/2017 – 2. pololetí

 

19. – 24. 2.             lyžařský výcvikový kurz 1.A + KV

6. – 12. 3.                jarní prázdniny

31. 3.                        odevzdání seznamu literárních děl jednotlivými žáky (4.A + OK)

10. 4.                        1. den volna před maturitní zkouškou (4.A + OK)

11. 4.                        maturitní písemná zkouška z ČJL  (4.A + OK)

12. 4.                        první kolo přijímacích zkoušek do čtyřletého studia – 1. termín

13. a 14. 4.              velikonoční prázdniny

17. 4.                        Pondělí velikonoční

18. 4.                        první kolo přijímacích zkoušek do osmiletého studia – 1. termín

19. 4.                        první kolo přijímacích zkoušek do čtyřletého studia – 2 termín

20. 4.                        první kolo přijímacích zkoušek do osmiletého studia – 2. termín

20. 4.                        pedagogická rada - prospěch a chování za 3. čtvrtletí a informační odpoledne

24. 4.                        uzavření klasifikace ve třídách 4.A + OK

25. 4.                        pedagogická rada pro třídy 4.A + OK

26. 4.                        vydání vysvědčení ve třídách 4.A + OK

27. – 28. 4.             2. – 3. den volna před MZ  (4.A + OK)

1. 5.                          státní svátek

8. 5.                          státní svátek

12. 5.                        Majáles 

2. – 15. 5.                DT a písemné práce společné části maturitní zkoušky (4.A +OK)

15. 5.                        zpřístupnění výsledků DT žákům (4.A + OK)

18. – 19. 5.             4. - 5. den volna před MZ (4.A + OK)

22. – 26. 5.             ústní maturitní zkoušky tříd  4.A + OK

do 31. 5.                  uvolnění výsledků MZ CERMATem

16. 6.                        uzavření klasifikace ve třídách 3.A + SP

19. – 23. 6.             vodácký kurz pro třídy 3.A +SP

červen                     soustředění účastníků matematického korespondenčního semináře MATES

26. 6.                        uzavření klasifikace

27. 6.                        pedagogická rada - prospěch a chování za 2. pololetí

30. 6.                        vydání vysvědčení