Organizační plán pro školní rok 2016-2017

Školní rok 2016/2017 – 1. pololetí

1. 9.                   zahájení školního roku

8. 9.                   adaptační kurz třídy PR

9. 9.                   adaptační kurz 1.A

26. 9.                 zveřejnění školního seznamu literárních děl pro společnou část maturitní zkoušky

26. – 27. 9.       dějepisná exkurze do Terezína

28. 9.                 státní svátek

14. 10.               zveřejnění nabídky předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky

17. 10.               ředitelské volno      

20. 10.               přehlídka středních škol ve Svitavách

24. a 25. 10.     ředitelské volno

26. a 27. 10.     podzimní prázdniny

28. 10.               státní svátek

31. 10.               návštěva školního divadelního představení

2. 11.                 veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2017 (Brno)

8. a 9. 11.          geografická exkurze tříd SX a 2.A

15. 11.               pedagogická rada – prospěch a chování za 1. čtvrtletí; třídní schůzky SRPŠ a informační odpoledne

17. 11.               státní svátek

18. 11.               ředitelské volno

1. 12.                 přihlášky k maturitní zkoušce 4.A + OK

6. 12.                 den otevřených dveří + projektový den

22. 12.               vánoční sportovní a kulturní nadílka

23. 12. – 2. 1.   vánoční prázdniny

3. 1.                   zahájení vyučování

20. 1.                 Studentský ples (Tylův dům)

24. 1.                 uzavření klasifikace a absencí za 1. pololetí

26. 1.                 pedagogická rada - prospěch a chování za 1. pololetí

31. 1.                 vydání vysvědčení za 1. pololetí

3. 2.                   pololetní prázdniny