Psychohrátky očima začínající preventistky

To, že se na naší škole konají Psychohrátky, mé pozornosti samozřejmě neuniklo. Ale letos jsem poprvé mohla nakouknout pod pokličku, jelikož jsem se zúčastnila této dvoudenní akce jako pedagogický dozor a zároveň jako nově jmenovaný školní metodik prevence sociálně nežádoucích jevů...

Psychohrátky jsou určené pro naše sekundány a není to jen takový výlet plný her a zábavy. Studenti absolvují intenzivní interaktivní program, při němž by si měli uvědomit nejen jaké nástrahy na ně v životě číhají, ale dozví se i rozumné důvody, proč těmto nástrahám nepodlehnout, a zejména se seznámí s různými technikami, například jak říci NE nabídnutým omamným látkám. Nejvíce mě ale zaujalo, že tyto informace dostanou od svých starších „kamarádů“, studentů vyšších ročníků, kteří absolvovali několikastupňové školení. Překvapená dotazem „Paní učitelko, mohla byste jít na chvíli pryč?“ jsem si uvědomila výhody malého věkového rozdílu mezi účastníky Psychohrátek a lektory, kteří program vedou. Všimla jsem si, že mladší studenti důvěřují svým starším kamarádům a jsou jim ochotni říct víc, než by třeba řekli dospělým učitelům. Bez ostychu s nimi mohli diskutovat na téma alkohol, drogy, cigarety atp.

Jelikož naši lektoři s ukončením studia na gymnáziu ukončí i vedení Psychohrátek a dalších podobných akcí (např. „adapťáků“), je potřeba vyškolit si nové lektory - A proč ne rovnou „na místě činu“?! Proto současně s konáním Psychohrátek proběhlo i odborné školení našich nových zájemců o lektorství.

Chtěla bych poděkovat studentům sekundy za jejich aktivní přístup, zájemcům o lektorství z kvinty a 1.A za vzorné absolvování intenzivního školení, lektorům ze sexty, septimy a 3.A za milé a zodpovědné vedení programu. Všem bývalým lektorům, kteří už opustili naši školu, děkuji za to, že inspirovali mladší studenty stát se také lektory. Paní Mgr. Vlastě Tvrdíkové děkuji za odborné školení našich lektorů. Děkuji městu Polička za dlouhodobou finanční podporu, díky níž jsou Psychohrátky finančně dostupné pro všechny studenty. Zejména pak díky RNDr. Martě Najbertové za to, že vše už 19 let výborně funguje a snad bude fungovat i dál.

Mgr. E. Jiroušová, Gymnázium Polička