Přijímací zkoušky nanečisto 2017

Přijímací zkoušky nanečisto 2017 se uskuteční dne 1. února 2017. Bližší informace naleznete zde.