"Po stopách císaře Karla IV." – společný projekt českých a německých studentů

I čtyřicátý první rok od svého založení je partnerství mezi Gymnáziem Polička a Diesterweg - Gymnáziem v německém Tangermünde stále pulsující a oboustranně přínosné. Poslední záříjové pondělí odpoledne se přivítali naši a němečtí studenti na poličském vlakovém nádraží, aby společně prožili částečně pracovní a částečně poznávací týden v České republice.

U příležitosti 700. výročí narození císaře Karla IV. v roce 2016 jsme připravili společný projekt, jehož cílem bylo blíže se seznámit s životem a politickým významem jednoho z nejdůležitějších panovníků Evropy. Studenti zpracovali v češtině i němčině krátké referáty, doplnili je o zajímavou fotodokumentaci a v sobotu odpoledne prezentovali svým spolužákům. O tom, že i německým studentům je postava Karla IV. známá a blízká, svědčí fakt, že právě na hradě ve městě Tangermünde trávil panovník často poslední roky svého života.

Při každém výměnném pobytu je pro studenty lákavá účast ve výuce, neboť tak mají možnost jistého srovnání. Německé studentky uvítaly naši nabídku aktivní účasti na vyučování a tak v hodinách němčiny, zaměřených na nácvik správné výslovnosti, zažili studenti po prvotním studu dost legrace. Aby byl ale důvod k úsměvům na tváři oboustranný, připravili i naši studenti jazykové „lahůdky“ v češtině pro německá děvčata.

V rámci poznávací části měli studenti možnost prohlédnout si pamětihodnosti Poličky či nedaleké Litomyšle a na jeden den vyjeli také do Prahy za poznáním architektonických památek, které byly postaveny za vlády Karla IV. Ocenili „shopping“ v Brně a trochu rozpačitě a nevěřícně, avšak s jistým očekáváním sestupovali po schodech do ráje čertic a pekelníků na Čertovině u Hlinska.

Ubytování v rodinách našich studentů umožnilo německým studentům poznat běžný život v rodině či ochutnat něco dobrého z české kuchyně.

 V neděli brzy dopoledne se sešli všichni účastníci výměnného pobytu poněkud nevyspalí a unavení opět na vlakovém nádraží. Poslední společná fotka, poslední objetí či poděkování a poté již zamávat za odjíždějícím vlakem.

Náročný, ale zajímavý týden skončil, ale na gymnáziu v německém Tangermünde se již začalo s přípravou druhé části našeho společného výměnného pobytu. V září příštího školního roku tak vyjedou naši studenti za poznáním do německé spolkové země Sasko – Anhaltsko.

Jarmila Šťastná