Partnerské školy v německy mluvících zemích

Gymnasium Tangerhütte (SRN, spolková země Sasko-Anhaltsko)

V roce 1975 započalo třicetileté partnerství našeho gymnázia se školou EOS Tangerhütte v NDR. Od roku 1991 nesla škola nový název Altmärkisches Gymnasium. Tato spolupráce trvala celých třicet let a ukončily ji pouze změny školského systému v SRN, ke kterým došlo po znovusjednocení Německa. Pro nadbytečnost bylo gymnázium v Tangerhütte v roce 2005 zrušeno. Velkou výhodou a pravděpodobně i rozhodujícím aspektem tohoto dlouhodobého partnerství byly dva faktory. V německém městečku Tangerhütte byla škola s výukou českého jazyka a tím zde existovala dobrá motivace pro německé studenty jak se více zdokonalit v češtině a zajímavá možnost poznat Českou republiku a život v naší zemi. A tím druhým aspektem jsou dva učitelé. Pan Rudolf Rösch, který byl zakladatelem tohoto školního partnerství, a který pro něj vybudoval pevné základy a paní Angelika Richter,která se v roce 1991 stala nositelkou další spolupráce.
V průběhu uplynulých 30 let došlo k velkému počtu vzájemných setkání učitelů, studentských výměnných pobytů, poznávacích pobytů či krátkodobých studijních pobytů, ale především k vytvoření trvalých a hodnotných přátelství, která mnohá existují i dnes.

Kronika partnerských setkání v letech 1975 – 2005

Přehled vzájemných setkání studentů a učitelů obou škol.

Gymnasium Tangermünde (SRN, spolková země Sasko-Anhaltsko)

Malebné historické městečko Tangermünde, které leží také v Sasko-Anhaltsku, se stalo naší novou partnerskou školou v roce 2007, kdy byl navázán písemný kontakt mezi studenty našich škol, oficiálně potom v roce 2008, kdy byla při první návštěvě učitelů a studentů Gymnázia Tangermünde u nás v Poličce, podepsána smlouva o vzájemném partnerství a spolupráci obou škol. Také naši studenti už měli možnost strávit pár dnů v rodinách německých studentů a otestovat si své znalosti němčiny.
V současné době připravujeme další společný projekt, do kterého bychom chtěli zapojit studenty tercie a kvarty, kteří si zvolili němčinu jako druhý cizí jazyk.

Kronika partnerských setkání od roku 2008

Přehled vzájemných setkání studentů a učitelů obou škol.