Fotografka Jaroslava Hánělová představila svou výstavu mizejícího světa

Studenti sexty a 2.A se v úterý 20. 6. setkali s litomyšlskou fotografkou Jaroslavou Hánělovou a besedovali s ní o její unikátní výstavě, která je ke shlédnutí v krčku mezi školou a tělocvičnou. Jedinečnost vystavených černobílých fotografií spočívá v tom, že dokumentují nyní již zaniklý svět autorčiných prarodičů - svět tvrdé práce na Vysočině, péče o své hospodářství, mizejících řemesel, ale také laskavých a pokorných duší. Výstava je ke shlédnutí do konce školního roku.