Biologická olympiáda v kategoriích A, B 2016/17

Tématem letošního ročníku biologické olympiády pro studenty vyššího gymnázia bylo „ Budiž světlo“. Ve školním kole poměřilo své síly celkem 16 studentů. Obsah BiO byl jako vždy náročný obsahově i časově, soutěžící prokazovali své znalosti v poznávání třiceti organismů a v testu všeobecných znalostí, dovednosti pak ve dvou praktických úkolech zaměřených na fotosyntézu a fotoreceptory.

V kategorii B (1. a 2. ročníky, kvinta a sexta) si s řešením úkolů ve školním kole nejlépe poradili Kristýna Točfousová ze sexty a Lukáš Kysilka z kvinty, v kategorii A (3. a 4. ročníky, septima a oktáva) Daniela Ondrůchová a Kristýna Šafářová (obě z oktávy). Všichni čtyři jmenovaní se zúčastnili krajského kola, ve kterém si vedla nejlépe Kristýna Šafářová -  ve své kategorii obsadila výtečné 3. místo a stala se  úspěšnou řešitelkou. Daniela obsadila pěkné 7. místo. V kategorii mladších studentů se Lukáš Kysilka umístil na 15. místě. Všem účastníkům krajského kola gratulujeme k dosaženým výsledkům, děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme hodně elánu při dalším biologickém bádání.