První pozdrav z Exeteru

Někteří z Vás asi vědí, že jsem se vydal na čtrnáctidenní kurz metody CLIL do Exeteru. CLIL je soubor metod, jak aplikovat výuku jazyka do výuky odborných předmětů (anglicky Content Language Integrated Learning). Doufejme, že se v blízké době obohatí touto metodou i některé z našich hodin.

Kytarový workshop

Datum a čas události: 
11.03.2016 - 10:00 - 11:45

V aule gymnázia se v pátek 11. března od 10.00 uskuteční kytarový workshop vedený známým kytaristou a hudebním pedagogem Tomislavem Zvardoněm. Účast je zdarma. S sebou je třeba mít svoji kytaru. Zájem nahlaste ústně, nebo mailem Mgr. Ellen Erbesové.

Fyzika s velkým F je něco jako nadvěda

Ve dnech 2. 2.–5. 2. se studenti čtvrtého ročníku našeho gymnázia, Petr Hrubý a Martin Kučera, zúčastnili celostátního kola fyzikální olympiády v Bílovci. Oba naši fyzici se stali úspěšnými řešiteli - Petr se dokonce umístil na 5. místě a stal se jedním z deseti vítězů olympiády, přičemž vítězství mu uniklo opravdu jen o fous.

Historický úspěch v celostátním kole Fyzikální olympiády

Celostátní kolo FO se konalo ve dnech 2.2.-5.2. 2016 v Bílovci. Zúčastnilo se ho 48 nejlepších řešitelů krajských kol FO z celé České republiky. Mezi nimi byli i Petr Hrubý a Martin Kučera z Gymnázia Polička. V průběhu celostátního kola účastníci řešili během pěti hodin 4 teoretické úlohy (1. úloha na Archimédův zákon, 2. úloha na centrální gravitační pole, 3. úloha na kruhový děj s ideálním plynem, 4. úloha byla z jaderné fyziky) a během dvou hodin praktickou úlohu, která se týkala elektrických obvodů. V celkovém pořadí se Petr Hrubý umístil mezi vítězi na 5. místě, když získal 48,5 bodu z 60 možných.

Přijímací zkouška nanečisto - vyhodnocení testů

Vyhodnocení testů a rozbory úloh přijímací zkoušky nanečisto proběhnou na společné schůzce s uchazeči dne 10. 2. 2016 od 14.00 hod. v hlavní budově gymnázia (uchazeči do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium - aula, 2. patro - střed; uchazeči do oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium - učebna tercie, 2. patro - vpravo).

Moliérův Lakomec žije totiž v každé době - jen přestává být tolik osamocený!

Ve středu 10. 2. 2016 od 11.00  v Tylově domě zhlédneme  divadelní komedii J. B. Moliéra Lakomec v podání souboru Geisslers Hofcomoedianten.

 

MS Office a Windows 10 pro žáky naší školy zdarma

Studenti naší školy si mohou na své domácí počítače zdarma nainstalovat MS Ofice 365 ProPlus a Windows 10 Education. Oba produkty je možné stáhnout z Akademického portálu SoftwareOne (https://academic.softwareone.com/PKStudenti).

Ve středu 27. 1. 2016 proběhne školní kolo biologické olympiády - prima - kvarta.

Srdečně zveme všechny zájemce o přírodopis na školní kolo olympiády. Bližší informace najdete na nástěnkách a u vyučujících přírodopisu.

V pondělí 25. 1. proběhne školní kolo zeměpisné olympiády.

Srdečně zveme všechny zájemce o zeměpis na školní kolo olympiády v pondělí 25. 1. 2016 1. a 2. vyučovací hodinu. Bližší informace najdete na nástěnkách a u vyučujících zeměpisu.

Syndikovat obsah

Projekty

Gymnázium v Poličce je partnerskou školou Masarykovy univerzity v Brně v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0035, INTERES – Informační technologie realizované spoluprací. Dotace na tento projekt je poskytnuta z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt byl zahájen 1. listopadu 2014 a bude ukončen 31. července 2014.