Noc s Andersenem

Posední noc před velikonočními prázdninami jsme toho moc nenaspali. Spali jsme totiž ve škole s kvintou, která pro nás měla připravený program.

Projekt EDiDaV v květnu 2017 končí

Erasmus+ je nový program Evropské unie podporující mobilitu ve všech sférách vzdělávání. V novém rozpočtovém období (2014 – 2020) nahradil některé dříve známé programy jako například Comenius, se kterým jsme se setkávali na základních a středních školách nebo Erasmus, který byl důvěrně známý studentům vysokých škol.

Pod zvláštně znějící zkratkou EDiDaV (Evropská Dimenze Dalšího Vzdělávání učitelů Gymnázia Polička) se skrývá projekt podaný v rámci programu Erasmus+. Tyto projekty jsou specificky zaměřené na rozvoj dalšího vzdělávání učitelů. O náročnosti grantového řízení svědčí i to, že z více než tří set přihlášených škol obdrželo grant pouze šedesát.

Republikové finále ve šplhu

Již potřetí se studenti z naší školy zúčastnili středoškolské soutěže ve šplhu družstev.  Pro objasnění této soutěže: děvčata šplhají na tyči s přírazem ze stoje a chlapci na laně bez přírazu a začínají ze sedu. Nejdříve si svými skvělými výkony v okresním kole zajistila obě družstva postup do krajského kola, které se již tradičně konalo v Ústí nad Orlicí. Zde si vedla tentokrát o něco lépe děvčata, která skončila na druhém místě, a chlapci těsně na třetím místě.  Do republikového finále Poháru AŠSK postupují sice jen vítězná družstva, ale jelikož se družstvo Chocně nemohlo zúčastnit, dostala příležitost naše děvčata.

VÝSLEDKY PĚVECKÉ SOUTĚŽE POLIČSKÝ SKŘIVÁNEK

VÝSLEDKOVÁ LISTINA OBLASTNÍHO KOLA PĚVECKÉ SOUTĚŽE POLIČSKÝ SKŘIVÁNEK KONANÉ DNE 29. 3. 2017
0. KATEGORIE
1. místo - Adéla NGUEN (ZŠ Masarykova), Jan SCHAFFER (ZŠ Na Lukách)
2. místo - Soňa a Ivan TIŠLOVI (ZŠ Korouhev), Markéta MLÁDKOVÁ (ZŠ Bystré), Viktorie ZAHRADNÍKOVÁ (ZŠ Borová)

Jeden svět, festival dokumentárních filmů o lidských právech

Na počátku dubna 2017 se v Poličce koná již 8. ročník festivalu dokumentárních filmů s lidskoprávní tématikou „Jeden svět“, studenti naší školy mají stejně jako v letech předešlých možnost zúčastnit se vybraných festivalových projekcí v tomto rozsahu:

 

Nahrávací studio

Po delším čase se nám podařilo zprovoznit nahrávací studio. Došlo především k aktualizaci operačního systému počítače a upgadu používaného DAW softwaru. Programové vybavení počítače bylo rovněž doplněno o jednoduchý audio editor Audacity, aby záznam dokázal provést takřka kdokoli.

Úspěch Markéty Štejdířové v soutěži AMAVET

Ve dnech 16. a 17. března se v Pardubicích konalo krajské kolo soutěže AMAVET v rámci X. ročníku Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež. Z okresního kola, které se konalo 10.

Exkurze profesních biologů do Prahy

Ve čtvrtek 16. 3. 2017 se studenti profesní biologie zúčastnili exkurze do Prahy.  Zde navštívili dvě přednášky v rámci akce „Týden mozku", kterou každoročně pořádá Akademie věd České republiky. První přednáška, kterou vedl MUDr. Jiří Paleček Ph.D, byla zaměřena na vnímání bolesti a na alkaloid kapsaicin, který je obsažený v paprikách, je zodpovědný za jejich pálivou chuť a může významně ovlivňovat vnímání bolesti. Druhá přednáška vedená RNDr. Janem Svobodou Ph.D byla o orientaci v prostoru, mozkových mapách a jejich poruchách. Obě přednášky byly zejména díky profesionalitě obou přednášejících velice zajímavé. Součástí exkurze byla také návštěva „Memory parku“, kde si studenti na několika stanovištích otestovali svoji paměť a také orientaci v prostoru.

Diskuze studentů gymnázia s panem starostou

V rámci výuky angličtiny studenti kvarty poličského gymnázia zpracovávali projekty, ve kterých měli za úkol předložit návrhy na zlepšení sportovišť v Poličce. Jejich nápady byly natolik zajímavé, že si je nemohli nechat pro sebe, a proto jsme se rozhodli navštívit pana starostu a o nápady se s ním podělit.

Toto setkání se uskutečnilo ve středu 15.3. na městském úřadě. Studenti seznámili pana starostu i místostarostu se svými představami na zlepšení sportovišť v Poličce. Nejvíce se jich věnovalo tématu úprav plaveckého bazénu. Zde s potěšením vyslechli informaci o připravované rekonstrukci, která je dokonce v některých ohledech podobná tomu, co studenti ve svých projektech navrhovali. Další návrhy kvartánů se týkaly například fotbalového či zimního stadionu, sjezdovky, minigolfu či tanečního sálu.

Syndikovat obsah

Projekty

Gymnázium v Poličce je partnerskou školou Masarykovy univerzity v Brně v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0035, INTERES – Informační technologie realizované spoluprací. Dotace na tento projekt je poskytnuta z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt byl zahájen 1. listopadu 2014 a bude ukončen 31. července 2014.