Návštěva Ruska – Petrohradu a okolí

Studenti a učitelé Gymnázia Polička se ve dnech 24.10. - 29.10 2016 zúčastnili školního výletu – exkurze do Petrohradu. Jednalo se převážně o studenty, kteří se učí ruský jazyk jako druhý jazyk po angličtině. Nejmladšími byli studenti kvarty a k nejstarším patřili studenti oktávy a čtvrtého ročníku. V pondělí v 9 h. ráno jsme se s celou skupinou vypravili směrem k ruským hranicím přes Polsko a pobaltské republiky, které jsme však mohli vidět pouze v nočních hodinách. Během cesty jsme pozorovali nezvyklou krajinu, odlišná města, ale pocítili i chlad severu s prvním letošním sněhem.

Schůzky SRPŠ a informační odpoledne

V úterý 15. 11. 2016 se uskuteční od 15.00 hod. třídní schůzky SRPŠ a od 15.15 do 17.00 hod. informační odpoledne k prospěchu a chování za 1. čtvrtletí školního roku 2016/2017. 

Dobrovolnictví na gymnáziu

 
V lednu roku 2016 naše gymnázium vstoupilo do programu DofE (Cena vévody z Edinburghu), v rámci něhož studenti plní cíle ve 4 oblastech – talent, sport dobrodružná expedice a dobrovolnictví. Program se na naší škole velmi dobře ujal a v tuto chvíli registrujeme kolem 30 aktivních účastníků, další přihlášky jsou v procesu.

Mezinárodní zkoušky z angličtiny - FCE, CAE

V uplynulých týdnech 22 studentů naší školy plnilo tzv. mock testy pro mezinárodní zkoušky z angličtiny na úrovních FCE a CAE. V minulém roce jsme zahájili spolupráci s brněnským zkouškovým centrem Cambridge Exams – Jazykovou školou P.A.R.K., kde 6 našich studentů úspěšně složilo zkoušku FCE. V letošním roce nám P.A.R.K. nabídl, že uspořádá pro naše studenty pokusné zkoušky, aby si ověřili zda jsou dostatečně připraveni na skutečnou zkoušku, která je dost drahá (cca 4000 Kč). Smyslem získání tohoto certifikátu je mít v ruce potvrzení o úrovni znalostí v angličtině, což znamená několik dobrých bodů navíc ve vašem životopise.

Program ERASMUS+ na Gymnáziu Polička

Na přelomu srpna a září tohoto školního roku proběhly dvě poslední mobility v rámci projektu EDiDaV. Jako učitelky cizích jazyků jsme měly i my možnost absolvovat metodologicko- jazykové  kurzy ve Skotsku a Německu. Během čtrnácti dnů jsme se účastnily kurzů vedených rodilými mluvčími zaměřených na prohloubení jazykových znalostí a  osvojení si zajímavých výukových metod. Současně jsme měly možnost hospitovat v hodinách a následně se aktivně účastnit pohospitačních pohovorů.

Krajské kolo ve Středoškolském atletickém poháru - Corny

Za krásného slunečného počasí se v úterý 27. 9. 2016 konalo krajské kolo ve Středoškolském atletickém poháru. Po jednoznačných vítězstvích v okresním kole byli chlapci a dívky připraveni se poprat o medaile. Naději však snížily absence našich závodnic a závodníků, ať už z důvodu nemoci či účasti na školní exkurzi. O to cennější jsou výsledky, kterých naše družstva dosáhla. Chlapci dokonce zaznamenali největší bodový zisk našeho týmu v historii konání atletických přeborů a jen málo jim chybělo k bronzové medaili. Dívky za svoje výkony rovněž zaslouží pochvalu. Některé nakonec startovaly v zájmu družstva i v disciplínách, které nikdy neabsolvovaly. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších atletických soutěžích.

Výsledky

Fotosoutěž

Vyhlašujeme soutěž o nejlepší snímek z exkurze do Terezína.
Maximálně 3 fotografie od jednoho autora zasílejte do 8. 10. 2016 na adresu galgociovaatgympolicka [dot] cz. Snímky pojmenujte podle schématu: název _ příjmení autora.jpg, minimální velikost kratší strany fotografie 1 200 Px.
Vyhodnocení soutěže bude provedeno ve středu 12. 10. 2016, autoři vítězných fotografií budou oceněni.
 
 

Atleti i letos obhájili první místa v okresním kole Corny poháru

Dne 22. 9. jsme se zúčastnili tradičně okresního kola altetické soutěže Corny pohár v Litomyšli v dívčí i chlapecké kategorii. Základ obou týmů, který tvořili poličští alteti, jsme doplnili šikovnými studenty v rámci školní Tv. Díky této kombinaci nám opět i letos patřila obě první místa. Všem zúčastněným patří velký dík za předvedené výkony. Ty by bylo dobré zopakovat, nebo raději ještě vylepšit v blížícím se krajském kole 27. 9. v Ústí nad Orlicí. Tak našim sportovcům držte palce.

Družstvo dívek: Šafářová K., Šafářová N., Šafářová Z., Dvořáková M., Dvořáková K., Kynclová H., Petrásová Ž., Kopecká L., Karlíková H. 

Družstvo chlapců: Machek J., Tomšů J., Slaný F.,Vojta F., Sláma L., Poul O., Drašar V., Hrstka M., Šimek M., Pospíšil J.                                                                         výsledky

Velký úspěch Kateřiny Kotvové na Republikovém finále OVOV

Ve dnech 8. – 10. září se konalo v Brně na moderním atletickém stadionu VUT  již zmiňované Republikové finále OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů).  V pátek za nádherného počasí bylo RF OVOV zahájeno slavnostním nastoupením všech účastníků soutěže.  Na ploše travnatého hřiště utvořilo 650 studentů olympijské kruhy a 230 učitelů letopočet 2016. Po několika proslovech významných osobností včetně světové rekordmanky na 800 m Jarmily Kratochvílové nebo zlatého olympijského medailisty Martina Doktora se mohlo začít soutěžit.

Syndikovat obsah

Projekty

Gymnázium v Poličce je partnerskou školou Masarykovy univerzity v Brně v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0035, INTERES – Informační technologie realizované spoluprací. Dotace na tento projekt je poskytnuta z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt byl zahájen 1. listopadu 2014 a bude ukončen 31. července 2014.