Exkurze profesních biologů do Prahy

Ve čtvrtek 16. 3. 2017 se studenti profesní biologie zúčastnili exkurze do Prahy.  Zde navštívili dvě přednášky v rámci akce „Týden mozku", kterou každoročně pořádá Akademie věd České republiky. První přednáška, kterou vedl MUDr. Jiří Paleček Ph.D, byla zaměřena na vnímání bolesti a na alkaloid kapsaicin, který je obsažený v paprikách, je zodpovědný za jejich pálivou chuť a může významně ovlivňovat vnímání bolesti. Druhá přednáška vedená RNDr. Janem Svobodou Ph.D byla o orientaci v prostoru, mozkových mapách a jejich poruchách. Obě přednášky byly zejména díky profesionalitě obou přednášejících velice zajímavé. Součástí exkurze byla také návštěva „Memory parku“, kde si studenti na několika stanovištích otestovali svoji paměť a také orientaci v prostoru.

Diskuze studentů gymnázia s panem starostou

V rámci výuky angličtiny studenti kvarty poličského gymnázia zpracovávali projekty, ve kterých měli za úkol předložit návrhy na zlepšení sportovišť v Poličce. Jejich nápady byly natolik zajímavé, že si je nemohli nechat pro sebe, a proto jsme se rozhodli navštívit pana starostu a o nápady se s ním podělit.

Toto setkání se uskutečnilo ve středu 15.3. na městském úřadě. Studenti seznámili pana starostu i místostarostu se svými představami na zlepšení sportovišť v Poličce. Nejvíce se jich věnovalo tématu úprav plaveckého bazénu. Zde s potěšením vyslechli informaci o připravované rekonstrukci, která je dokonce v některých ohledech podobná tomu, co studenti ve svých projektech navrhovali. Další návrhy kvartánů se týkaly například fotbalového či zimního stadionu, sjezdovky, minigolfu či tanečního sálu.

Sláva vítězům z Poličky!!!

 
Na počátku března se na gymnáziu v Hlinsku opět po roce uskutečnilo krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce. Ve všech třech kategoriích jsme měli svá tři „želízka v ohni“. A máme se z čeho radovat.

Úspěšní šachisté

Šachových přeborů se poličské gymnázium účastní pravidelně a nejinak tomu bylo i v letošním roce. Krajské kolo hostily Svitavy a naše škola vyslala do boje 2 družstva. V kategorii základních škol a víceletých gymnázií nás reprezentovala čtveřice Ondřej Švanda (3.P), Adam Švanda (1.P), Michal Simon (4.P) a Stanislav Grubhoffer (2.P). Tým středoškoláků tvořili Jan Tulis (1.A), Patrik Feltl (7.P), Lukáš Kysilka (5.P) a Jakub Lorenc (5.P).

Krajské kolo konverzační soutěže v němčině

Dne 1. března se konalo v Pardubicích krajské kolo konverzační soutěže v němčině ve čtyřech kategoriích a naše škola zde byla ve třech zastoupena.

Naší nejmladší a současně také nejúspěšnější účastnicí byla studentka tercie Johanna Raaschová, která bojovala v kategorii II. C. Do této kategorie spadají žáci a studenti z bilingvních rodin. Počet účastníků v těchto kategoriích je každoročně nižší ve srovnání s ostatními, ale i tak zde musí studenti své dobré znalosti německého jazyka prokázat, neboť i tito německy plynule mluvící žáci dělají chyby v gramatice a občas se jim nedostává vhodných či správných výrazových prostředků. Johanna obsadila 1. místo, a je potěšující, že porazila i studenty věkově starší.    (čtěte dál)

53. ročník Chemické olympiády – okresní kolo, kategorie D

V pátek 3. března 2017 se na Gymnáziu Polička konalo okresní kolo 53. ročníku Chemické olympiády kategorie D. Ze školních kol postoupilo celkem 20 soutěžících. Teoretická část byla zaměřena na chemii pigmentů a výrobu papíru, praktická část potom na kolorimetrii s využitím Yamadova indikátoru.

ŠKOLNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY kategorie C a D

V pondělí 6. února 2017 se konalo školní kolo biologické olympiády kategorie C a D. V kategorii C poměřili své vědomosti 4 studenti a v kategorii D 6 studentů. Téma letošního ročníku bylo „ Detektivem v přírodě“.

Tibetská vlajka jako vyjádření solidarity vlaje před naší školou

Gymnázium Polička se přidala k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet”, která je jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale i jiných nesvobodných národů a etnik. Rádi bychom poukázali nejen na porušování lidských práv v nesvobodných zemích a oblastech, ale i na podbízení se brutálním režimům ze strany některých našich představitelů.  

Akce probíhá každý rok 10. března, v den výroční povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, přes milion Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru.

 

Školní kolo biologické olympiády kategorií A a B 2016/17

Celkem 16 studentů vyššího gymnázia se snažilo v pátek 17. 2. co nejlépe vyřešit úkoly tematického celku „ Budiž světlo“ letošní biologické olympiády.  Obsah byl jako vždy náročný obsahově i časově, soutěžící prokazovali své znalosti v poznávačce třiceti organismů a v testu všeobecných znalostí, dovednosti pak ve dvou praktických úkolech, zaměřených na syntézu a fotoreceptory.

Školní kolo Zeměpisné olympiády proběhlo

V úterý  7. 2. 2017 se - jako obvykle v tomto čase - několik desítek účastníků pustilo do úkolů školního kola Zeměpisné olympiády.  V kategoriích A, B a C postupuje vždy pouze jeden borec do okresního kola. V kategorii středních škol (D), postupují dva.
Děkujeme všem účastníkům za jejich zájem o zeměpis a gratulujeme jim k výborným výsledkům.
Do okresního kola postoupili:

Syndikovat obsah

Projekty

Gymnázium v Poličce je partnerskou školou Masarykovy univerzity v Brně v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0035, INTERES – Informační technologie realizované spoluprací. Dotace na tento projekt je poskytnuta z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt byl zahájen 1. listopadu 2014 a bude ukončen 31. července 2014.