Přijímací řízení do 1. ročníků (1. kolo)

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2017/2018 (1. kolo):

EES – software pro naše žáky zdarma

Pardubický kraj (zřizovatel našeho gymnázia) má uzavřenou smlouvu Microsoft Enrollment for Education Solution (EES). Na základě této smlouvy mohou studenti na svých domácích počítačích zdarma využít upgrade na Windows 10 a zdarma si na své počítače (až na pět svých zařízení nekomerčního charakteru) mohou nainstalovat Office ProPlus (Word, PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote, Publisher, Access. Skype).

Zahraniční exkurze do Velké Británie

Na konci června se studenti vyššího gymnázia chystají na zájezd do jihozápadní Anglie. V letošním roce se podíváme do Cornwallu a Devonu, což je oblast, která inspirovala spisovatelku Agathu Christie k napsání několika detektivních příběhů, z nichž nejznámější je Pes Baskervillský. Budeme ubytováni v lázeňském městě Torquay na anglické riviéře. Během tří dnů výletů se projdeme po divokých útesech, navštívíme jeskyni, kde se podle pověsti narodil král Artuš, hrad na skále v moři znamý jako St. Michael´s Mount a město Exeter, jedno z nejmalebnějších historických měst na jihu Anglie. Poslední den strávíme v Londýně, kde uvidíme parlament, Buckingham palace, Trafalgar square a na závěr poplujeme lodí po Temži.

Během května dostanou studenti podrobnější informace k zájezdu a proběhne informační schůzka.

Termín zájezdu: 24. - 30. 6. 2017,  termín doplatku: do 24. 5. 2017

Sexta a druháci v Klicperově divadle

V čase války růží se Drábkův Richard III. v podobě ztělesněného odporu vyjímá mezi červenými a bílými růžemi jako ta černá. Neuvěřitelná Pavlína Štorková v titulní roli kabaretního zpracování shakespearovské klasiky přikovala svým výstupem k židli snad každého diváka v sále.

Noc s Andersenem

Posední noc před velikonočními prázdninami jsme toho moc nenaspali. Spali jsme totiž ve škole s kvintou, která pro nás měla připravený program.

Republikové finále ve šplhu

Již potřetí se studenti z naší školy zúčastnili středoškolské soutěže ve šplhu družstev.  Pro objasnění této soutěže: děvčata šplhají na tyči s přírazem ze stoje a chlapci na laně bez přírazu a začínají ze sedu. Nejdříve si svými skvělými výkony v okresním kole zajistila obě družstva postup do krajského kola, které se již tradičně konalo v Ústí nad Orlicí. Zde si vedla tentokrát o něco lépe děvčata, která skončila na druhém místě, a chlapci těsně na třetím místě.  Do republikového finále Poháru AŠSK postupují sice jen vítězná družstva, ale jelikož se družstvo Chocně nemohlo zúčastnit, dostala příležitost naše děvčata.

VÝSLEDKY PĚVECKÉ SOUTĚŽE POLIČSKÝ SKŘIVÁNEK

VÝSLEDKOVÁ LISTINA OBLASTNÍHO KOLA PĚVECKÉ SOUTĚŽE POLIČSKÝ SKŘIVÁNEK KONANÉ DNE 29. 3. 2017
0. KATEGORIE
1. místo - Adéla NGUEN (ZŠ Masarykova), Jan SCHAFFER (ZŠ Na Lukách)
2. místo - Soňa a Ivan TIŠLOVI (ZŠ Korouhev), Markéta MLÁDKOVÁ (ZŠ Bystré), Viktorie ZAHRADNÍKOVÁ (ZŠ Borová)

Jeden svět, festival dokumentárních filmů o lidských právech

Na počátku dubna 2017 se v Poličce koná již 8. ročník festivalu dokumentárních filmů s lidskoprávní tématikou „Jeden svět“, studenti naší školy mají stejně jako v letech předešlých možnost zúčastnit se vybraných festivalových projekcí v tomto rozsahu:

 

Nahrávací studio

Po delším čase se nám podařilo zprovoznit nahrávací studio. Došlo především k aktualizaci operačního systému počítače a upgadu používaného DAW softwaru. Programové vybavení počítače bylo rovněž doplněno o jednoduchý audio editor Audacity, aby záznam dokázal provést takřka kdokoli.

Syndikovat obsah

Projekty

Gymnázium v Poličce je partnerskou školou Masarykovy univerzity v Brně v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0035, INTERES – Informační technologie realizované spoluprací. Dotace na tento projekt je poskytnuta z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt byl zahájen 1. listopadu 2014 a bude ukončen 31. července 2014.